Povezanost žarišta (infekcije) zuba i kožnih bolesti

 Izv. prof. dr. sc. Vanja Vučićević Boras, dr. dent. med.

Izv. prof. dr. sc. Vanja Vučićević Boras, dr. dent. med.

Iako je malo vjerojatno da su dermatološke bolesti povezane s dentalnim fokusima, ipak je zadaća svakog doktora dentalne medicine otkrivanje patoloških lezija na zubima koje mogu utjecati na cijeli organizam.

Žarišta infekcija u usnoj šupljini mogu biti periapikalni procesi (granulom), parodontalna bolest (džepovi veći od 6 mm pri parodontnom sondiranju) i impaktirani zubi. Britansko udruženje doktora dentalne medicine i Američko udruženje endodonata zaključili su kako zubi kojima je liječen korijenski kanal ne mogu biti uzrok sistemskih bolesti. 

Retrospektivno istraživanje ocijenilo je dentalni status u 92 pacijenta s različitim dermatološkim bolestima kako bi se ustanovila povezanost dentalnih fokusa, tj. žarišta i dermatoloških bolesti. Dermatološke bolesti bile su djelomična ćelavost, urtikarija, ekcematoidni dermatitis, psorijaza, edem i druge. Od 92 pacijenta njih 42 (45,7 %) upućeno je na daljnje dentalno liječenje, a preostalih 50 (54,3 %) pacijenata nije imalo nikakvu dentalnu patologiju. 

Ni jednom pacijentu nije bilo bolje nakon liječenja zuba te su autori na temelju svojih rezultata zaključili kako infekcije zuba ne utječu na nastanak kožnih bolesti.

U literaturi je opisan slučaj pacijentice u koje je nastao nodozni eritem na potkoljenicama. Nakon opsežnih medicinskih pretraga u svrhu isključenja stafilokokne i streptokokne infekcije, sarkoidoze, tuberkuloze i genitalnih fokusa pregledom je zuba, odnosno radiološkim snimkama ustanovljeno postojanje dvaju periapikalnih procesa (granuloma) na prvim trajnim kutnjacima. Nakon vađenja oba kutnjaka utvrđena je regresija lezija nodoznog eritema.

Prije nekoliko godina opisan je slučaj pacijentice koja je bolovala od neurodermitisa, a kod koje je ustanovljen dentalni fokus. Pogoršanje neurodermitisa dogodilo se istodobno s nalazom s dentalnog fokusa te je nakon uklanjanja fokusa poboljšano stanje neurodermitisa.

U literaturi postoje podaci kako akne, numularni ekcem i urtikarija mogu biti povezani s periapikalnim procesima na zubima, odnosno impaktiranim zubima i s parodontitisom.

Iako je malo vjerojatno da su dermatološke bolesti povezane s dentalnim fokusima, ipak je zadaća svakog doktora dentalne medicine otkrivanje patoloških lezija na zubima koje mogu utjecati na cijeli organizam. Pritom kao osnovnu dijagnostiku treba napraviti klinički pregled, odnosno inspekciju, palpaciju, perkusiju, testiranje vitaliteta i radiološku dijagnostiku vezano uz zube koji mogu imati patološko značenje za usnu šupljinu i organizam u cijelosti.

Literatura:

  1. Brailo V, Juras DV, Stanimirović A, Boras VV, Gabrić D, Vrdoljak DV. Dental infection and dermatological diseases: analysis of ninety-two patients and review of the literature. Acta Clin Croat. 2015 Mar;54(1):77-82. Review.
  2. Sistig S, Jukic S, Vucicevic-Boras V. Erythema nodosum of dental origin. Eur J Med Res. 1999 May 26;4(5):208-10.
  3. Cekić-Arambašin A, Sistig S, Vučićević-Boras V. Connection between the course of neurodermitis and oral focus finding. Acta Stomatol Croat. 2000;34(1):89-94. 
Izdelki Gengigel

Dostupno u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama.

Gengigel
close