Dijabetes melitus i usna šupljina

 Izv. prof. dr. sc. Vanja Vučićević Boras, dr. dent. med.

Izv. prof. dr. sc. Vanja Vučićević Boras, dr. dent. med.

U dijabetičara kojima dijabetes nije kontroliran postoji na žalost više tegoba sa zubima.

Šećerna bolest ili dijabetes melitus jest bolest za koju je značajna povišena razina šećera u krvi (hiperglikemija) zbog potpunog ili djelomičnog nedostatka inzulina ili rezistencije na inzulin, odnosno obojega. Metabolički poremećaj zahvaća metabolizam ugljikohidrata, bjelančevina i masti. Svjetska zdravstvena organizacija nedavno je proglasila dijabetes pandemijom jer se pojava bolesti izuzetno povećala zadnjih desetljeća. Dijabetes se smatra glavnim uzrokom smrti zbog mikrovaskularnih i makrovaskularnih komplikacija.

Postoje dva tipa šećerne bolesti: dijabetes 1 (nesposobnost stvaranja inzulina) i dijabetes 2 (nepravilna reakcija na inzulin), koji je učestaliji.

Dijabetes se u usnoj šupljini može nepovoljno odraziti na zube i parodont, na sluznicu usne šupljine i žlijezde slinovnice. Također je primijećeno kako u dijabetičara postoji povećana sklonost nastanku karijesa i gubitka zuba. U dijabetičara kojima dijabetes nije kontroliran postoji na žalost više tegoba sa zubima. To se objašnjava time da pulpa zuba u dijabetičara ima ograničenu kolateralnu cirkulaciju, oslabljen imunosni odgovor te da postoji povećana sklonost nastanku infekcije. Osim toga, hiperglikemija potiče resorpciju kosti, usporava diferencijaciju osteoblasta i smanjuje oporavak kosti.

Poznato je kako u dijabetičara postoji povećana sklonost nastanku gingivitisa i parodontitisa. Smatra se kako je parodontalna bolest šesta komplikacija dijabetesa i može loše djelovati na kontrolu razine šećera u krvi. Trajna loša kontrola glikemije povezana je s povećanom učestalošću i napredovanjem gingivitisa, parodontitisa i gubitka alveolarne kosti. Postoji nekoliko mehanizama kojima bi se to objasnilo, npr. promjene u imunosnom odgovoru domaćina, subgingivalna mikroflora, metabolizam kolagena, prokrvljenost, gingivalna tekućina i mehanizmi nasljeđa. Također je oštećena funkcija obrambenih stanica imunološkog sustava, što je povezano s povećanim gubitkom kosti kod bolesnika s šećernom bolesti.

Manifestacije šećerne bolesti i oralni znakovi koji upućuju na sistemsku imunosupresiju jesu postojanje oportunističkih infekcija poput oralne kandidijaze, koja je češća u dijabetičara. Kandidijaza je značajno povezana s pušenjem cigareta, zubnim protezama i lošom glikemijskom kontrolom u dijabetičara. Smanjeno lučenje sline isto tako može povećati sklonost kandidijazi.

U dijabetičara je učestao poremećaj okusne osjetljivosti. U jednom istraživanju pokazalo se kako jedna trećina dijabetičara ima smanjen osjet okusa, što može prouzročiti prežderavanje i pretilost. Taj senzorički poremećaj može smanjiti normalno prehranjivanje i izazvati lošu regulaciju glikemije.

Od drugih oralnih simptoma dijabetičari učestalo navode osjećaj pekućih usta. U dijabetičara mogu postojati poremećaj osjeta okusa i mirisa te manifestacije zbog zahvaćenosti živaca u usnoj šupljini.

U dijabetičara je ustanovljeno smanjeno lučenje sline čak u 80 % bolesnika. Nije međutim jasno na koji način šećerna bolest utječe na žlijezde slinovnice. Upravo zato u svakog pacijenta s dijabetesom treba pregledati zube klinički i radiološki radi karijesnih i drugih površinskih lezija. Treba odrediti stanje usne šupljine i ako nije zadovoljavajuće, provesti odgovarajuće liječenje.

Pacijentima treba izmjeriti količinu sline te ih savjetovati na koji način poticati ili nadoknađivati slinu. Također treba uzeti bris usta radi utvrđivanja gljivica kako bi se na vrijeme izliječila infekcija kandidom, koja je učestalija u dijabetičara, a pogotovo kada nose potpune zubne proteze.

Literatura

  1. Leite RS, Marlow NM, Fernandes JK. Oral health and type 2 diabetes. Am J Med Sci. 2013 Apr; 345(4):271-3. doi: 10.1097/MAJ.0b013e31828bdedf.
  2. Borgnakke WS, Anderson PF, Shannon C, Jivanescu A. Is there a relationship between oral health and diabetic neuropathy? Curr Diab Rep. 2015 Nov; 15(11):93. doi: 10.1007/s11892-015-0673-7.
  3. Daniel R, Gokulanathan S, Shanmugasundaram N, Lakshmigandhan M, Kavin T. Diabetes and periodontal disease. J Pharm Bioallied Sci. 2012 Aug; 4(Suppl 2):S280-2. doi: 10.4103/0975-7406.100251.
  4. Lima SM, Grisi DC, Kogawa EM, Franco OL, Peixoto VC, Gonçalves-Júnior JF, Arruda MP, Rezende TM. Diabetes mellitus and inflammatory pulpal and periapical disease: a review. Int Endod J. 2013 Aug; 46(8):700-9. doi: 10.1111/iej.12072. Epub 2013 Feb 26.
  5. de Menezes Sousa, Lopes Costa, Roncalli I.Clinical study of the oral manifestations and related factors in type 2 diabetics patients Braz J Otorhinolaryngol. 2011; 77(2):145-52.
  6. Noboru Kuroiwa D, Ruiz Da Cunha Melo MA, Balducci I, Bortolin Lodi K, Ghislaine Oliveira Alves M, Dias Almeida J. Evaluation of salivary flow and drug interactions in patients with a diagnosis of diabetes mellitus. Minerva Stomatol. 2014 Nov-Dec; 63(11-12):421-6.
  7. Sousa MG, Costa Ade L, Roncalli AG. Clinical study of the oral manifestations and related factors in type 2 diabetic patients. Braz J Otorhinolaryngol. 2011 Mar-Apr; 77(2):145-52.
  8. de Lima DC, Nakata GC, Balducci I, Almeida JD. Oral manifestations of diabetes mellitus in complete denture wearers. J Prosthet Dent. 2008 Jan; 99(1):60-5. doi: 10.1016/S0022-3913(08)60010-4.
  9. Kakoei S, Hosseini B, Haghdoost AA, Sanjari M, Gholamhosseinian A, Afshar VF. Evaluation of Salivary Secretory Immunoglobulin A Levels in Diabetic Patients and Association with Oral and Dental Manifestations. Sultan Qaboos Univ Med J. 2015 Nov; 15(4):e507-11. doi: 10.18295/squmj.2015.15.04.011. Epub 2015 Nov 23.
Izdelki Gengigel

Dostupno u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama.

Gengigel
close